Kako prijaviti boravak stranog radnika u Zagrebu?

May 24, 2023

Fortitude Recruitment

Strani radnici u Hrvatskoj

Nakon nekoliko mjeseci iscrpljujuće procedure i čekanja, vaš strani radnik je konačno tu, u Hrvatskoj. Odahnuli ste jer se sada preostale zakonske procedure mogu riješiti na našem tlu te uz prisutnost i vas i radnika. No, ako prvi put zapošljavate državljane tzv. Trećih zemalja, možete se naći u nedoumici - od čega krenuti i koje dokumente pripremiti? Gdje ići? Fortitude Recruitment je stoga uz vas kod najvažnijeg koraka - prijave boravka stranog radnika.

S obzirom na to da je, kroz cijelu godinu, Zagreb najbrojniji po zahtjevima za dozvolama za boravak i rad stranaca, ovim vodičem proći ćemo kroz proceduru prijave boravka upravo u Gradu Zagrebu. Prijava boravka za strance u drugim sredinama se ponešto razlikuje, ali zakonska osnova je, naravno, ista.

Prvi korak kod prijave boravka je svakako priprema dokumentacije. U Gradu Zagrebu će vas tražiti sljedeće:

  • Obrazac 16a (2 stranice)
  • Dozvola za boravak i rad (‘radne dozvole’)
  • Putna isprava stranca
  • Viza stranca
  • Ugovor o najmu nekretnine ovjeren kod javnog bilježnika

Prvu stranicu obrasca 16a ispunjavate u potpunosti i dajete strancu na potpis, po mogućnosti istog dana čim uđe u Republiku Hrvatsku. Drugu stranicu obrasca također ispunjavate, ali ne potpisujete. Ova dva dokumenta, uz ugovor o najmu, skenirajte te zajedno sa skenom radne dozvole, putovnice i vize šaljete najprije mailom na: zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr , uz naznaku da prijavljujete privremeni boravak za određenog stranca. Ukoliko istodobno prijavljujete boravak za više osoba, predlažemo da svaki zahtjev šaljete zasebno. Napominjemo da zahtjev za prijavu boravka neće biti prihvaćen ako stranac koji se prijavljuje još nije ušao u Republiku Hrvatsku.

Najčešće ćete u roku od jednog ili dva radna dana povratno zaprimiti mail u kojem će biti priložena tri dokumenta: potvrda o dodijeljenom OIB-u za stranca, potvrda u svrhu prijave na zdravstveno osiguranje te potpisana i pečatirana druga stranica obrasca 16a, čime se potvrđuje prijava privremenog boravka. U mailu će stranac biti upućen na dolazak osobno u policijsku postaju, trenutno na adresi Remetinečki Gaj 13, kako bi dovršio proces prijave boravka te dobio iskaznicu boravka.

Preporučujemo da stranca/e dopratite do policijske postaje radi lakšeg snalaženja i bržeg obavljanja prijave boravka. U svakom slučaju, trebate ponijeti sljedeće dokumente:

  • Originalnu putovnicu
  • Jednu fotografiju po strancu (obvezno veličine 3x3,5 cm)
  • Potvrde o uplatama pristojbi (za troškove prijave boravka i izrade iskaznice boravka te za državne biljege)

Pristojbe uplaćujete sa sljedećim podacima:

Platitelj: vaše poduzeće/obrt

Primatelj: državni proračun, IBAN: HR1210010051863000160

Model i poziv na broj: HR65 7005-485-OIB poslodavca ili stranca

Iznos: 31,85 EUR

Opis plaćanja: Prihod od dozvole boravka/boravišne iskaznice - ime i prezime stranca

 

Platitelj: vaše poduzeće/obrt

Primatelj: državni proračun, IBAN: HR1210010051863000160

Model i poziv na broj: HR64 5002-713-OIB poslodavca ili stranca

Iznos: 9,29 EUR

Opis plaćanja: Državni biljezi - ime i prezime stranca

Nakon dovršetka procesa prijave boravka, stranac dobiva privremenu, kartonsku iskaznicu boravka. Nju u svakom trenutku treba imati uz sebe radi moguće legitimacije. S privremenom iskaznicom nakon 30 dana dolazi ponovno u policijsku postaju te, uz predočenje putovnice, podiže plastičnu iskaznicu boravka koja je važeća koliko i izdana radna dozvola za njega.

Ukoliko smatrate da, unatoč detaljnim uputama, trebate pomoć oko ove i drugih procedura zapošljavanja stranih radnika, obratite nam se putem naše kontakt-forme i započnite suradnju s najsnažnijim partnerom pri zapošljavanju - Fortitude Recruitment!

Ovaj je tekst pisan prema podacima, uputama i praksi kojima je društvo Fortitude Recruitment j.d.o.o. raspolagalo u trenutku objave te ono ne odgovara za moguće propuste ili pogreške. Za potpune informacije obratite se nadležnoj policijskoj postaji.