Zakon o strancima – najvažnije izmjene na jednom mjestu

November 19, 2022

Fortitude Recruitment

Zakon o strancima - najvažnije izmjene na jednom mjestu

Bliži se kraj turbulentne 2020. godine, kako za svijet općenito, tako i za tržište rada i zapošljavanje u Hrvatskoj. Vlada je na rastuće tržište krajem prošle godine reagirala odobrenjem rekordnih kvota za strane radnike. Međutim, dobar dio nije iskorišten zbog pandemije koronavirusa i posljedičnog lockdowna te zatvaranja granica. Zbog toga i već očekivanih izmjena na tržištu rada, donio se novi Zakon o strancima.

Na dan 27. listopada 2020. godine, 72707 državljana trećih zemalja sukladno Zakonu o strancima ima važeći boravak u Republici Hrvatskoj. Od toga 62548 ima važeći privremeni boravak, a 10156 stalni boravak. Najveći broj državljana trećih zemalja ima reguliran privremeni boravak u svrhu rada, njih 56361.

Upravo izmijenjeni Zakon o strancima donosi nove odredbe, od kojih su se neke razmatrale godinama, a neke su prilagođene kretanjima na tržištu rada te potrebama poslodavaca u posljednje vrijeme.

Izmjenjeni zakon o strancima: nove odredbe

Podsjetimo, najveća novost je uvođenje beskvotnog sustava. Poslodavci u obvezi prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za boravak i rad stranaca prethodno zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provedbu testa tržišta rada. Ako se utvrdi da nema nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zahtjeve poslodavaca, oni će podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za određenog stranca MUP-u. Ono će po službenoj dužnosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti mišljenje za zapošljavanjem stranca kod hrvatskog poslodavca. Postupak izdavanja dozvola za boravak i rad, uključujući provedbu testa tržišta rada, pred nadležnim će tijelima trajati najviše 30 dana.

Ono što se u praksi provodilo, iako nije bilo jasno uvjetovano, je da poslodavac u postupku traženja mišljenja mora obavljati gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj. Također mora ispunjavati uvjet podmirenih obveza po osnovi javnih davanja, a smatra se da ga ispunjava ako nema evidentiranog dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja. Naposljetku, ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Sezonski radnik nastavlja raditi dok se odobrava nova dozvola

Poslodavac će, nakon što zadovolji te uvjete, od Nove godine morati i priložiti dokaz namjere zapošljavanja stranca – isključivo ugovor o radu. Uz to, dokazivat će da državljanin treće zemlje ispunjava sve uvjete za koje se tražio test tržišta rada. Uvjeti se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtjeva poslodavac. Imat će rok od 90 dana (umjesto dosadašnjih 180 dana) od dana zaprimanja obavijesti o rezultatu testa tržišta rada, u kojem može zatražiti dozvolu za boravak i rad za stranog radnika.

Veliko olakšanje poslodavcima pružit će odredba po kojoj sezonski radnik državljanin treće zemlje, za vrijeme vođenja postupka odobrenja nove dozvole za boravak i rad kod istog ili novog poslodavca, može nastaviti boraviti i raditi do okončanja postupka u Republici Hrvatskoj.

Novosti za digitalne nomade

Važne izmjene nastupile su i na području reguliranja boravka. Pripadnici hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva lakše će regulirati privremeni ili stalni boravak. Važno je samo da imaju potvrdu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Također, pod povoljnijim uvjetima i članovi obitelji hrvatskog državljanina mogu steći stalni boravak. Osim njih, to mogu i stranci maloljetna djeca koja imaju odobren privremeni boravak u trajanju od 3 godine ako jedan od roditelja ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište.

Privremeni će se boravak u svrhu spajanja obitelji moći odobriti i državljanima trećih zemalja, uz jedan uvjet. Mora imati neprekidno najmanje godinu dana odobrenu dozvolu za boravak i rad kako bi mu se  pridružio član obitelji. Novina je da se propisuje i mogućnost reguliranja privremenog boravka tzv. ”digitalnim nomadima”. Službeno, to su stranci koji obavljaju poslove digitalnim putem za inozemne poslodavce, što je u vrijeme pandemije posebno zanimljivo.

Saznali ste što nas čeka u novom Zakonu o strancima, no niste sigurni kako će funkcionirati beskvotni sustav? Javite nam se već danas putem kontakt obrasca i započnite suradnju s najsnažnijim partnerom u zapošljavanju!